Categoria
Enginyeria civil
Any d'execució
2022
Temps d´execució
1 mes
Descripció

Execució de bàscula de 100 Tn al Port de Tarragona. 

Demolició de la bàscula existent. Excavació i preparació de bases per a la cimentació de la nova bàscula. Col·locació de l'armat i formigonat. Ajust i anivellament per a la col·locació dels sensors de la bàscula. Execució de les rampes adjacents d'incorporació i de sortida.