Categoria
Edificació
Any d'execució
2022
Temps d´execució
3 setmanes
Descripció

Impermeabilització de coberta no transitable en habitatge privat, a Altafulla. 
Retirada d'elements en mal estat, col·locació de nova làmina impermeable, amb remat perimetral en minvells, realització de prova d'estanqueïtat per a comprovació de la coberta, col·locació de l'aïllament  ( XPS ) i làmina geotèxtil. Col·locació de graves com acabat de la coberta.