Categoria
Urbanització
Any d'execució
2022-2023
Temps d´execució
1 any
Arquitecte
Jaime Esparza
Descripció

Realització de jardí i piscina en habitatge particular a Torredembarra. 
Execució de demolicions i movimento de terres, adecuació de nivells per als nous aterrassats, execució de murs perimetrals de la parcel·la i escales del jardí amb pedra seca. 

Excavació de clot per a la piscina, execució de cimentació i murs encofrats, gunitat, instal·lacions per a la piscina, execució de revestiment continu en sòl i parets de la piscina.