Obra renovacion de parcelas
Categoria
Urbanització
Any d'execució
2015 - 2017
Descripció

Realització in situ de tanca combinant formigó, fusta i morter especial. El tallat, polit i pintat de la fusta va ser realitzat in situ i les mides de la tanca totalment a mida. Es realitzen amb personal propi altres tipus de tanques i tancaments, ja siguin metàl·lics, de fusta o de formigó.