Forjado sanitario, disposición de las piezas caviti + mallazo antes del hormigonado
Imagen del pavimento acabado de hormigonar
Categoria
Edificació
Any d'execució
2020
Temps d´execució
En procés
Arquitecte
Toni Ferré_ 217 arquitectura
Descripció

Reforma de local en habitatge unifamiliar en Tarragona. Enderrocs, rehabilitació d' estructura original, execució de xarxes de sanejament, instal·lacions, paleteria, estructura de reforç i nova estructura en zona habitacions, revestiments i acabats.